Retningslinjer

Retningslinjer for utforming, oppsetting og plassering av spikertelt på Nord Steinby og Kirkerud Camping.

“Det er utarbeidet en standard for hvordan spikertelt skal utformes på Nord Steinby og Kirkerud Camping i samarbeid med Rømskog kommune. Denne standarden skal følges for å sikre at det blir en gjennomført og lik stil på spikerteltene.”

Et spikertelt skal tilfredsstille følgende krav:

 1. Maks utvendige størrelse 15 m2, men ikke lengre enn vognlengden uten drag.
 2. Maksimalt tillatt takutstikk er 30 cm ut fra vegg.
 3. Total høyde skal ikke overstige 10 cm over vogntak.
 4. Fargen på spikerteltet skal være nøytrale og harmonere med campingvognas farger.
 5. Spikerteltet skal kun settes opp med prefabrikkerte konstruksjoner, som har standard tilsvarende campingvognene med hensyn på materialer og overflater.
 6. Inngangsdør skal slå ut.
 7. Det kreves ikke at tilbygget fjernes når vogna er ute på tur, men skal kunne fjernes ved behov, og ikke oppfattes som et varig bygg. Ved bortkjøring av vogn skal utvendig fjerde vegg ha estetisk forsvarlig utforming i harmoni med øvrig del av spikerteltet.
 8. Bygget må festes forsvarlig til plattingen som skal være festet/forankret i bakken.
 9. Avstanden til neste campingenhet skal være minimum 4m.
 10. Grunnmur eller støpte/nedgravde pilarer tillates ikke.
 11. Plattingen kan ha en maks størrelse på 45 m2 inkl. spikerteltet/fortelt.
 12. I hvert spikertelt skal det være slokkeutstyr (håndslokker) og røykdetektor.
 13. Spikerteltene skal ikke tilknyttes det private vannledningsnettet og det kommunale avløpsnettet.

 

Rømskog 10.10.08